BECAUSE OF CORONAVIRUS EMERGENCY PLEASE CONTACT US TO ORDER OUR PRODUCTS. WE HAVE TO CHECK OUR STOCK!

GluCoA1C

Преносима система за самоанализ на стойностите на гликозилиран хемоглобин (HbA1C)

от единa капка капилярна пълна кръв.

Идеален за профилактика наблюдение на диабетна патология.

 

Ленти Gluco A1CТест ленти за еднократна употреба, посветени на инструмента Gluco A1C

 

GlucoA1C инструмент € 590,00 +VAT
GlucoA1C реактивен (12 тест) € 45,00 +VAT

Contact Us

for more informations

Contact Us

for more informations

Contact Us

for more informations

Contact Us

for more informations